csik

A TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0014 sz. komplex telep programban a Besenyőd Község Önkormányzata által vezetett konzorcium valósította meg a projektet. A konzorcium kötelező tagja volt a Türr István Képző és Kutató Intézet, tovább a MTESZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet, amely 2013. április 2-ától jogutódként a MTESZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület nevet viseli. A projektben együttműködő partner volt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, amely Lakatos István megyei elnököt delegálta a projekt vezető testületébe.

A projekt az eredetileg tervezett időtartamban, 2012. november 1. - 2015. január 31. között valósult meg 27 hónap időtartamban. Besenyőd község négy azonosított szegregátuma közül 2 szegregátum lakóit vontuk be a projektbe, amelyben 44 fő felnőtt és 16 fő 3-18 éves korú gyermek alkotta az elsődleges célcsoportot.

A projekt megvalósítói:

Pfeffer Judit projektvezető - Besenyőd Község Önkormányzata

Fodorné Törő Anita pénzügyes - Levelek Község Önkormányzata (Besenyőd és Levelek közös hivatalt tart fenn)

Losonczi László szakmai vezető - MTESZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület

Tóth Ferenc mentor -  MTESZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület

Fehér Krisztina mentor - Besenyőd Község Önkormányzata

File Csabáné mentor - Besenyőd Község Önkormányzata

Bankó Istvánné mentor - Besenyőd Község Önkormányzata

4 fő közösségszervező, akik helyi, roma nemzetiségű lakosok voltak

 

A benyújtáskor elkészült, és menet közben korrigált Közösségi Beavatkozási Terv alapján tervezett tevékenységek valósultak meg a projektben.

A MTESZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület a bevont 44 fő felnőtt munkaerő-piaci képzését végezte el. 24 fő építőipari szakmát (szobafestő és hidegburkoló), 20 fő ezüstkalászos gazda képzést kezdett el. A menet közbeni lemorzsolódások és változások miatt 22-22 fő fejezte be a két képzési csoportban a képzéseket. 21-21 fő szerzett szobafestő, illetve hidegburkoló rész szakképzettséget, 22 fő ezüstkalászos gazda szakképzettséget. A munkaerő-mobilitás kiterjesztéséhez 15 főt iskoláztunk be B kategóriás jogosítvány megszerzésére, közülük 10 fő teljesítette sikeresen a KRESZ vizsgát, eddig 6 fő szerezte meg a jogosítványt. Mindkét csoportnak tartottunk kompetencia-fejlesztő tréningeket, amelyeken a munkavállalóktól elvárt kompetenciák elsajátításához kaptak segítséget.

A szakmai gyakorlati foglalkozásokat részben a résztvevők saját portáján tartottuk. A mezőgazdasági csoport mind a növénytermesztési, mind az állattenyésztési gyakorlati foglalkozások egy részét a saját portáján (csoportos foglalkozás formájában) teljesítette, amelyhez tárgyi támogatást kaptak az alábbi formákban: palánták, gyümölcsfák, növényvédő szerek, kislibák, kismalacok, tyúkok. A legtöbb szegregátumban lévő portán nem létezett gazdasági melléképület, a hiányzó épületek elkészítéséhez részben kaptak anyagot, és maguknak kellett az ólakat megépíteniük. Akinek elkészült az ólja, az kaphatott malacot és tyúkot, majd néhány hónap múlva hozzá szemestakarmányt is. Addig a saját erejéből kellett az állatokat tartani, és meghatározott ideig nem vághatták le. Néhány családnál a következő évben már hasas kocát is találtunk, amely bizonyította, hogy jól gazdálkodtak a lehetőséggel. Néhány család további melléképületet készített, és újabb jószágokkal bővítette a családi gazdálkodást (kecske, kacsa). Utolsó projektelemként a hiányzó kerítések megépítéséhez kaptak segítséget (betonoszlop öntéshez sódert, cementet és vasanyagot). Elkészítettünk több oszlopöntő sablont, minden család kalákában készítette el az oszlopok vasalását, öntötték ki az oszlopokat, és szállították haza a közösségi házból. Ezt követően az oszlopokat le kellett ásni, saját erőből vezérdrótot feszíteni rájuk, és aztán kaphattak kerítésdrótot a projektből.

Az építőipari csoport tagjai a saját lakásukban gyakorolták a festést, hidegburkolást. Több, igen leromlott állapotú ház jelentős részben megújult, kifestették, több helyiséget burkoltak a résztvevők. Összesen 6 házban készült új fürdőszoba, olyan helyeken, ahol a 30 éve megépült házban ki volt alakítva a fürdőszoba, de soha nem volt benne sem folyóvíz, szennyvíz és burkolat sem. A projekt második részében a mezőgazdasági csoport tagjainak ingatlanjait fejlesztettük, és az építőipari csoport tagjai is kaptak palántát, gyümölcsfát, jószágot, ha ki volt alakítva a helyük.

Az önkormányzat által az egyik szegregátumban megvásárolt ingatlan felújításával alakult ki a Csillagpont szolgáltatóház, ahol a projekt legtöbb elemét meg tudtuk valósítani. Ez közösségi tisztálkodásra, mosásra is alkalmas funkciót biztosít, de itt tartottuk a közösségi disznóvágásokat is.

Losonczi László szakmai vezető