csik

gb flag

 

            

 

 

 Integration of roma people in the labour market in the Hungarian-Romanian border region in Szabolcs-Szatmár-Bereg and Szatmár counties

A roma emberek integrálása a munkaerő-piacra a magyar-román határ menti térségben Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben

A pályázatot a MTESZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület (vezető partner) és a aradi Vasile Goldis Nyugati Egyetem Szatmárnémeti Kihelyezett Intézete (határon túli partner) valósította meg. A projekt 2012. március 1. - 2013. február 28. között zajlott. A projekt menedzsmentje: Losonczi Gábor projektvezető, Szuromi Jánosné pénzügyes (vezető partner). A szakmai megvalósítók: Losonczi László, Varsányi Róza (vezető partner), Olimpia Neagu, Mircea Teodoru, Simone Stanciu (határon túli partner).

A projekt elsődleges célja olyan képzési programok kidolgozása és kipróbálása, amely a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációját segítik. A projekt keretében az alábbi képzési programok készültek el, és állnak rendelkezésre ingyenesen hozzáférhetően, bárki számára magyar és román nyelven:

Magyar oldalon kidolgozott programok:
1.    Szociális, állampolgári, munkavállalói és önálló életvezetési készségek erősítését célzó programok

2.    Tanulási- és munkamotiváció erősítését célzó programok 

3.    Kulcskompetenciák fejlesztése tréning 

4.    Álláskeresés, munkavállalás, tanulás során kialakult rossz beidegződések megváltoztatását segítő programok 

5.    Funkcionális analfabétizmus csökkentése 

6.    Felkészítés az önálló családi életre, valamint a munkavállalói szerepre és ezek összehangolására, az ehhez szükséges társas, családi kompetenciák kialakítása a háztartásban élő családtagok bevonásával 


Román oldalon kidolgozott programok:
7.    Mentális állapotjavító programok (mentálhigiénés programok)

8.    Álláskeresésre és nevelésre vonatkozó információszerzés és tanácsadás

9.    Segítségnyújtás az alkalmazást megnehezítő specifikus problémák elhárításában

10.  A függőség és mellőzés csökkentése, a támogató csoport szerepe

11.  Tanulási technikák

12.  Személyes fejlesztési terv kidolgozása

 

Csak magyar nyelven elérhető képzési programok:

1. 7-8. osztályos felzárkóztató program

2. 9-10. osztályos felzárkóztató program

3. vállalkozói ismeretek

4. A célcsoport elérése tervének módszertani kidolgozása

Csak román nyelven elérhető képzési programok:

1. 7-8. osztályos felzárkóztató program

2. 9-10. osztályos felzárkóztató program

3. A célcsoport bevonása tervének módszertani kidolgozása

4. vállalkozói ismeretek

 

Mindkét partner 10-10 képzési program kidolgozását vállalta, amelyet teljesítettek. 6-6 program magyar és román nyelven készült el, amelyet lefordítottak a partner nyelvére, 4-4 program csak magyar vagy román nyelven készült el.

A projekt nyitórendezvényét 2012. március 26-án tartottuk Nyíregyházán, a záró rendezvényt 2013. február 20-án Szatmárnémetiben.

A projekt keretében a vezető partner 15 fő roma nemzetiségű, halmozottan hátrányos helyzetű embert vont be volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő képzésbe, a román partner 15 fő roma nemzetiségű, hátrányos helyzetű embert szobafestő képzésbe.

 

A pilot képzés során kidolgozott és kipróbált fejlesztő képzési programokat azóta több pályázatban, minden bevont csoportnál használjuk, nagyon jó eredménnyel (építőipari tranzitfoglalkoztatási pályázat, innovatív foglalkoztatási pályázat, továbbá nyílt közbeszerzésen elnyert kőműves és hidegburkoló képzés kiegészítő képzési programjaként is.

A projekt keretében megvalósult volframelektródás védőgázas ívhegesztő OKJ-s képzés

 A képzés 2012. május 2-án kezdődött, 15 fő, magát romának valló ember került kiválasztásra Nyíregyháza városból és 15 környező településről. A képzés 600 óra időtartamú szakmai képzésből (ebből 180 óra elmélet, 420 óra gyakorlat volt), 60 óra időtartamú digitális írástudás modulból, és havonta egy hetes, összesen 6 db 30 órás fejlesztő tréningből állt. A projekt fő tevékenysége volt a fejlesztő programok kidolgozása, és a volframelektródás védőgázas ívhegesztő képzésben résztvevő csoportban próbáltuk ki őket. A képzési programok kidolgozásának célja a munkaerő-piactól szociális helyzet miatt távol lévő emberek segítését célozta.

A képzésből menet közben egy fő morzsolódott le (ő június közepén önként kilépett a projektből külföldi munkavállalási lehetőség miatt), 14 teljesítette a képzési követelményeket, és jelentkezett be az OKJ-s vizsgára. Az OKJ-s vizsga 2012. november 5-6-án zajlott. A 14 fő vizsgára jelentkezett résztvevő közül 11 fő vizsgázott sikeresen, 3 fő egy modulból ismétlő vizsgát tehet.

 A román partner honlapján lévő anyagok elérhetősége.

 

huro 1001 huro 1001 huro 1001 huro 1001 huro 1001 huro 1001 huro 1001 huro 1001 huro 1001 huro 1001

 

A „HURO/1001/098/2.3.2 Pályázat” c. projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013  keretében  valósul(t)  meg  (www.huro-cbc.eu),  az  Európai  Unió  támogatásával,  az   Európai Regionális  Fejlesztési  Alap,  valamint  Magyarország  és  Románia  társfinanszírozásával.  A  program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élőembereket, közösségeket és gazdasági szereplőket  az  együttműködésbe  bevont  térség  közös  fejlesztésének  elősegítése  érdekében,  a határmenti térség alapvetőerősségeire építve.

Jelen weboldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.