csik

A projektben megvalósult képzések:

1.)   ács-állványozó (OKJ: 33 582 01 1000 00 00). A képzés 10 fővel 2013. május 2-án indult el 1400 óra időtartamban, amelyet 3 db 30-30 órás kompetencia fejlesztő tréning egészített ki. A lemorzsolódott résztvevőket még időben sikerült pótolnunk. A szakmai gyakorlati képzésre a Rózsaép Kft. telephelyén, illetve az általa külső helyszíneken folytatott kivitelezési munkák során teljesítettük: Ófehértó Gasztroudvar, Túristvándi piac, Debrecen óvoda, Szigetszentmiklós társasház, Szászhalombatta, Tiszamogyorós közösségi ház. A képzés 10 fővel 2014. március 17-én zárult eredményes OKJ vizsgával.

2.)    Tetőfedő (OKJ: 31 582 17 0000 00 00). Az ács-állványozó képzést befejező 10 fő mellé további 5 főt iskoláztunk be a 720 óra időtartamú szakmai képzésre 2014. április 1-jétől. Az ács-állványozó képzésre felvett résztvevőkkel a 2013. május 2-án megkötött felnőttképzési szerződés mind a két képzést tartalmazta, így a képzést a 2012-ben kiadott OKJ-s szakmai és vizsgakövetelmények alapján kellett megszerveznünk (erről a 2013. évi felnőttképzési törvény külön rendelkezett). A csoportban lemorzsolódás nem volt, a szakmai képzést egy db. 30 órás kompetencia fejlesztő tréning egészítette ki. A szakmai gyakorlati képzést a Rózsaép Kft. telephelyén, illetve az általa folytatott külső kivitelezési munkák helyszínén teljesítettük: Ófehértó Gasztroudvar, Kisar közpark, Máriapócs kulturális központ, Szigetszentmiklós társasház. A képzés 2014. szeptember 15-én zárult, mind a 15 fő eredményes OKJ-s vizsgát tett.

3.)    Épületlakatos + szerkezetlakatos (OKJ: 31582 10 1000 00 00 + 31 521 24 1000 00 00). Eredetileg épület- és szerkezetlakatos képzést terveztünk, de a 2012-ben kiadott OKJ hatályba lépését jogszabály 2013. szeptember 1-jére tolta el, így 2013. június 1-jén két külön OKJ-s képzést biztosítottunk a képzésbe bevont 10 fő számára. Az 1400 órás szakmai képzést 4 db 30-30 órás kompetencia fejlesztő tréning egészítette ki. Lemorzsolódás ebben a csoportban is volt, 2 főt még idejében sikerült pótolnunk. A 9. fő egészségi okok miatt a képzés 9. hónapjában morzsolódott le (vis maior), a 10. főt a képzés 10. hónapjában kellett fegyelmi okok miatt nekünk eltávolítani, őket már nem sikerült pótolnunk. Az épületlakatos vizsgára 2014. április, a szerkezetlakatos vizsgára 2014. május hónapokban került sor. Az épületlakatos vizsgát 7 fő, a szerkezetlakatos vizsgát 8 fő teljesítette sikerrel (egy fő az épületlakatos vizsgán nem tudott részt venni). A szakmai gyakorlati képzést a Rózsaép Kft. telephelyén, illetve az általa folytatott külső kivitelezési munkák helyszínén teljesítettük: Ófehértó Gasztroudvar, Kisar közpark, Túristvándi piac, Szamoskér családsegítő központ.

4.)    Parkgondozó (OKJ: 54 622 01 0100 21 01). A 480 óra időtartamú képzés 2013. június 3-án kezdődött el 15 fő bevonásával. A szakmai képzést 3 db 30-30 órás kompetencia fejlesztő tréning egészített ki. Lemorzsolódás volt, egy főt még tudtunk pótolni, majd ő is lemorzsolódott, és őtmár nem sikerült pótolni a képzés előrehaladása miatt. A külső szakmai gyakorlatot a Rózsaép Kft. által gondozott parkokban (Nyíregyháza, Debrecen, Túristvándi) teljesítettük. A 2014. november 15-én befejeződött képzésben 14 fő szerzett parkgondozó szakmai végzettséget.

Továbbfoglalkoztatás

A projektben együttműködő partner, a Rózsaép Kft. vállalta a projektben kiképzett munkavállalók foglalkoztatását abban a munkakörben, amelyben szakmai végzettséget szereztek és annyi időre, amennyi ideig tartott a képzésük. Ennek megfelelően a parkgondozókkal legalább 6 hónapig, a tetőfedőkkel 6 hónapig, a lakatosokkal 12 hónapig, az ács-állványozó + tetőfedőkkel legalább 17 hónap időtartamig tartó munkaszerződést kötöttek. Az utógondozás keretében folyamatosan kapcsolatban vagyunk a Rózsaép Kft-nél elhelyezkedett volt résztvevőkkel. Az ács, lakatos és tetőfedő munkakörben alkalmazott résztvevők ma is (2015. február) a Rózsaépnél dolgoznak. A korábban parkgondozó munkakörben alkalmazott személyek egy része 2015. február hónapban is a Rózsaép Kft. alkalmazásában áll annak ellenére, hogy a 2014-es évben megszűnt a parkfenntartási tevékenysége, mert lejártak az önkormányzatokkal kötött parkfenntartási szerződései, és azok folytatására nem kaptak megbízást (az önkormányzatok újabban a saját közmunkásaikkal látják el a parkfenntartási feladataikat). A parkgondozók jelenleg más munkakörben vannak foglalkoztatva, mert munkavállalói teljesítményükkel a foglalkoztató cég elégedett volt.

 

Losonczi László szakmai vezető

 

 

2013. június:

A kiválasztás megtörtént, május elején elindult 10 fővel az ács-állványozó csoport, június elején 10 fővel az épületlakatos+szerkezetlakatos csoport, továbbá 15 fővel a parkgondozó csoport.

Projektnyitó rendezvény: 2013. június 14. 13 óra, Tudomány és Technika Ház IV. emelet.

 

Új esély - tranzitfoglalkoztatás Nyíregyházán a szabolcsi építőipar fellendítésére címmel a MTESZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet által vezetett konzorcium (partnerek: Nyírségi Nőket Segítő Egyesület és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat) 140 millió Ft támogatást nyert el a TÁMOP-1.4.6-12/1-201-0001 sz. pályázattal.

A projekt 2013. április 1. - 2014. november 30. között valósul meg.

A projektben a Nyíregyházán és térségében lakó munkanélküliek kaphatnak lehetőséget építőipari szakmák tanulására. A projekt sajátossága, hogy a toborzás-kiválasztás után a felvett munkanélküliekkel munkaszerződést és felnőttképzési szerződést kötünk, a bevont résztvevők munkaviszony keretében, éles gyakorlati körülmények között tanulják a szakmát. Összesen három csoportban - ács-állványozó + tetőfedő (11 + 6 hónap) - beiskolázási feltétel: 10 osztályos végzettség, épületlakatos + szerkezetlakatos (11 hónap), beiskolázási feltétel: 8 osztályos végzettség és parkgondozó (5,5 hónap), - befejezett iskolai végzettség nem szükséges - 38 fő tanulhat szakmát. Az ingyenes képzés mellett munkabért, útiköltség térítést, munkaruhát, étkezési hozzájárulást, tankönyvet és taneszközt is kapnak a bevont résztvevők.

A pályázat együttműködő partnere, a Rózsaép Kft. vállalta, hogy ugyanannyi ideig továbbfoglalkoztatja a résztvevőket, ameddig tartott a képzésük. Ennek megfelelően az ács-állványozó+tetőfedő csoport 34 hónapig, az épület+szerkezetlakatos csoport 22 hónapig, a parkgondozó csoport 11 hónapig biztos munkalehetőséget kap.

A toborzás-kiválasztás 2013. április hónapban indul. Április 3 - 8 között 20 településen fogunk megjelenni, ahol a települési önkormányzatokat kértük, hogy adjanak helyszínt a tájékoztatók lebonyolításához, illetve értesítsék a lehetséges célszemélyeket.

Az alábbi településeket fogjuk felkeresni:

április 3.: 8,30 Kálmánháza, Nagycserkesz, Nagyhalász

                11,30 Újfehértó, Nyírtelek, Ibrány

április 4.: 8,30 Kállósemjény, Nyírtura, Nyírbogdány

                11,30 Nagykálló, Sényő, Kemecse

április 5.: 8,30 Rakamaz

                 12,00 Nyíregyháza(Tudomány és Technika Ház 4. emelet)

április 8.: 8,30 Tiszavasvári, Napkor, Demecser

               11,30 Tiszalök, Apagy, Kótaj.

Az ács-állványozó+tetőfedő csoport képzése május hónapban, az épületlakatos+szerkezetlakatos és a parkgondozó csoport képzése június hónapban indul.

A TÁMOP-1.4.6-12/1-es projekt célcsoportjába az a munkanélküli tartozhat, aki:

1. legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy

2. a foglalkoztatás megkezdésekor az 50. életévét betöltötte, vagy

3. 25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskereső, vagy

4. a projektbe bevonást megelőző 6 hónapban  nem folytatott rendszeres – az Flt. 58. § (5) bek. e) pontjában meghatározott kereső tevékenységet -, vagy a munkaügyi központ legalább 24 hónapja álláskeresőként tartja nyilván, vagy

5. a saját háztartásában legalább egy eltartottal egyedül él, vagy

6. a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozás segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozás díjban vagy ápolási díjban részesült, vagy

7. a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés vagy elzárás büntetését töltötte, vagy

8. etnikai kisebbséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen, vagy

9. rehabilitációs járadékban részesül, vagy

10. a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztathatóságához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX.2.) Korm. Rendelet 2. § e) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.

A felsorolt pontok közül az 1., 3., 4., 5., 8., 9. és 10. pontokban foglalt feltételeknek a célcsoporttag projektbe történő belépésnek napján, azaz a célcsoporttag és a kedvezményezett között létrejövő együttműködési megállapodás hatályba lépésének napján érvényesülniük kell.

A felsorolt pontok közül a 2., 6. és 7. pontokban foglalt feltételeknek a projekt keretében történő foglalkoztatás, azaz a munkaszerződés hatályba lépésének napján érvényesülniük kell.

 

Jelen kiírásban támogatást nyert projektek esetében nem kerülhetnek bevonásra olyan személyek, akik ESZA forrásból támogatott program keretében szakmát szereztek vagy közvetlenül munkavégzéssel összefüggésben biztosított támogatásban részesültek, és a képzés befejezését, illetve a támogatás megszűnését követően két évnél kevesebb idő telt el, továbbá a támogatott projektekbe bevonásra kerülő személyek más, hasonló célú programok keretében ESZA forrásból nyújtott támogatásokban párhuzamosan nem részesülhetnek.

Felvilágosítás kérhető: MTESZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet 4400 Nyíregyháza Országzászló tér 8. T: 42/506-342, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A parkgondozók 2013. november hónapban sikeres OKJ vizsgát tettek. 14 fő fejezte be a képzést, 1 fő kilépett, akit már nem lehetett pótolni.

 

A projekt megvalósítói:

projektvezető: Losonczi Zsuzsa

szakmai vezető: Losonczi László

pénzügyi vezető: Szuromi Jánosné

Mentor: Dusinszki Judit, Fehér Krisztina, Varsányi Róza

 

Losonczi Zsuzsa projektvezető